Tréninky

Oddíl byl založen v roce 2013 Mgr. Janem Tichým ve spolupráci s Alcedem – střediskem volného času Vsetín. Původní název byl Valachien Gym. Ještě téhož roku jsme se stali součástí Sportovního klubu policie Vsetín a název se změnil na SKP Valachie Gym Vsetín.

Od počátku existence oddílu byl na semináře zván náš mentor Dan Barták, pod kterým Jan Tichý trénoval od začátku své kariéry, a který byl také u zrodu Valachien Gymu.

V roce 2015 se Valachien Gym začlenil do organizace ADCC Czech republic, která však neměla dlouhého trvání a od roku 2017 je součástí domácí organizace Way Of Warrior (WOW).

Marek Pasierbski, na jehož seminářích byl Jan Tichý v ČR od počátku, v roce 2016 souhlasil se začleněním Valachien Gymu do velké rodiny Copacabana, jež sídlí ve Varšavě a je pod křídly profesora Braulio Estimy, několikanásobného mistra světa. Marek Pasierbski se stal tedy profesorem vsetínského oddílu a název se pak změnil na Copacabana Valachien Gym. 

Od září 2016 také vede Jura Závodný brněnskou pobočku na Cejlu, kde trénují v tělocvičně společně s Hard Style Girja.